Handboken
”Seniorboende tillsammans”

 
 

Många seniorer har börjat fundera över hur de ska kunna bo bra som äldre. Allt fler söker sig samman i grupper för att forma sitt eget boende medan de ännu är friska och starka. Men processen är ovan både för seniorgrupper och för bostadsbyggare, konsulter och kommuner. Verktyg och metoder för grupprojekt saknas.


Därför vill vi, dvs forskargruppen Bo i Gemenskap, ta fram en handbok som kan användas av seniorer som vill skapa ett boende tillsammans och av professionella i bostadsföretag, kommuner och konsult- och byggföretag. Handboken ska ge kunskap och inspiration och fungera som ett stöd i diskussioner om utformning och och genomförande. Vi kommer särskilt att ta upp det sociala innehållet och de gemensamma delarna i boendet. I handboken ska ingå förslag till tidplan för ett grupprojekt med viktiga milstolpar, möjligheter och risker.


Handboken kommer att bygga på erfarenheter från arbete i forskargruppen Bo i Gemenskap och föreningen Framtiden som planerar nya kollektivhus för ”andra halvan av livet”. Andra kontakter ger också erfarenheter att bygga vidare på; boföreningen BoIhop i Göteborg som arbetar på motsvarande sätt, som Framtiden, Kollektivhus Nu (en rikstäckande föreningen för alla kollektivhus i Sverige) och Seniorhusföreningen i Karlskrona samt genomförda och pågående seniorboendeprojekt. Vi kommer att samarbeta med projektgrupper, kommuner (bl a Upplands Väsby) och bostadsföretag/SABO.


Med stöd av handboken kommer seniorer själva att kunna diskutera och tillsammans forma sitt boende med utgångspunkt från egna behov, önskemål och drömmar. En rad alternativ och modeller kommer på så sätt att kunna utvecklas för hur man kan bo och leva på äldre dar.


I Danmark finns intressanta erfarenheter och exempel på information riktad direkt till seniorer inom organisationen Ældre Sagen. Handledningar/handböcker finns också i Tyskland, Nederländerna och USA. Vi kommer att lära av dessa och av de, som runt om i världen har arbetet med grupprojekt och bogemenskaper för seniorer.


Utredare och författare för handboken är Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull. BIG-gruppens övriga medlemmar, Eva Eisenhauer, Gunilla Lundahl, Ann Norrby, Inga-Lisa Sangregorio och Sonja Vidén är projektets referensgrupp. Ett manus ska vara klart i maj 2012.


Ett projekt med bidrag från Hjälpmedelsinstitutet  inom ramen för regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar”.

BIG arbetar med en handbok om att bygga och leva i en bogemenskap för seniorer!

Vill du veta mer? Kontakta Ingela Blomberg 0707-341426 eller Kerstin Kärnekull 0706-690044 eller skriv via epost!


MER INFORMATION KOMMER INOM KORT!